پرداخت کارت به کارت اگر با درگاه آنلاین موفق به سفارش نشده ای!

شماره حساب مجموعه به نام : علی رسولی فرد

مرحله بعدی:

بعد از کارت به کارت در واتس آپ پیام داده و اسکرین یا رسید پرداخت را برای پشتیبانی بفرستید تا بلافاصله محصول را ارسال یا خدمات مورد نظر انجام صورت گیرد.